top of page

FINANCIAL SUPPORT

The budget for the coming year is R900 000. 

We have been open each and every night since 17 October 1991, something which would simply not have been possible without the generous support of the Stellenbosch community. 

Sonder die ruim finansiële ondersteuning van die Stellenbosch gemeenskap sou hierdie barmhartigheidsdiens nie moontlik gewees het nie. 

If you would like to make a financial contribution, please refer to the contact page for our banking and contact details.

Die begroting vir die komende jaar is R900 000.

Ons is sedert 17 Oktober 1991 elke aand oop, iets wat eenvoudig nie moontlik sou gewees het sonder die ruim steun van die gemeenskap in Stellenbosch nie. 

Raadpleeg die kontakblad vir ons bank- en kontakbesonderhede as u 'n finansiële bydrae wil lewer.

Screenshot 2019-10-08 at 17.15.51.png

If you would like to make a financial donation, you can do so through our Zapper or SnapScan bar codes or refer below to our banking details. 

bottom of page