top of page

SHELTER ROUTINE

Clients are admitted to the Shelter between 17:30 and 18:30. No one is admitted late.   

Clients take a shower and have the opportunity to wash their clothes. New clients will be given clothes if needed. Clothes are also given if needed in an emergency. 

Supper is served at 19:00. Nutritious soup and pasta dishes are generally donated by members of the community. A kitchen assistant prepares food as required. Members of the community are welcome to make a dish, or give the ingredients or the finances to buy the ingredients as best suits them. Please contact us if you would like to assist with meals. 

After supper clients are expected to help clean the Shelter and then they have the opportunity to watch TV, play games or just relax. The Shelter is quiet by 21:00. 

Na aandete word daar van ons kliënte verwag om te help om die kombuis op te ruim. Hierna kan hulle ontspan en `n bietjie televisie kyk, speletjies speel, lees of sosialiseer. Om 21:00 is die Nagskuiling stil. 

The next morning our clients rise early to have a breakfast a sandwich/porridge/ fruit and coffee after which they are required on a roster basis to help clean the Shelter. They leave the Shelter for the day to further their efforts to find employment or to find the admission fee in some way. 

The Shelter is not open during the day. The social worker will see each client at the beginning of their stay, then as required by appointment during the day.

Kliënte word tussen 17:30 en 18:30 in die skuiling toegelaat. Niemand word laat toegelaat nie. Kliente met stort en kry die geleentheid om hul klere te was. Nuwe kliënte sal klere kry indien nodig. 

Aandete word om 19:00 bedien. Voedsame maaltye word deur vrywilligers geskenk of deur die kombuisassistent voorberei. Lede van die gemeenskap is welkom om 'n gereg te maak, of die bestanddele vir etes te skenk. Kontak ons ​​gerus indien u graag met etes wil help.

Na aandete word daar van kliente gevra om te help om die kombuis skoon te maak. Hierna kan hulle ontspan, 'n bietjie televisie kyk, speletjies speel, lees of sosialiseer. Om 21:00 is die Nagskuiling stil.

Die volgende oggend staan die kliënte vroeg op om 'n ontbyt bestaande uit 'n toebroodjie/pap/vrugte en koffie te eet, waarna hulle op 'n roosterbasis benodig word om die skuiling te help skoonmaak. Hulle verlaat die Skuiling vir die dag in pogings om werk te kry. 

 

Die skuilings is nie gedurende die dag oop nie. Die maatskaplike werkers sal elke kliënt aan die begin van hul verblyf sien en dan volgens afsprake gedurende die dag.

bottom of page